κεντρική σελίδα

Alarm / Καταγραφές

ALARM – ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Η σωστή εκτέλεση των λειτουργιών του NutronMax παρακολουθείται συνεχώς με ταυτόχρονη καταγραφή όλων των ενεργειών του συστήματος, αυτομάτων και χειροκινήτων.

Παράλληλα όλες οι καταγραφές λειτουργίας και προγραμματισμού παραμένουν στη μνήμη  για χρόνια με την δυνατότητα διαβάσματος ή εκτύπωσης για μελλοντική χρήση και αποκόμιση συμπερασμάτων.

Εάν υπάρχουν Alarm αποκλίσεων στόχων ή άλλων παραμέτρων όπως για παράδειγμα έλλειψη νερού άρδευσης, υπέρβαση ορίου στόχου κ.τ.λ. ,το σύστημα εκτελεί προγραμματισμένη λειτουργία ,όπως ενεργοποίηση μιας κόρνας, σταμάτημα κ.τ.λ. καθώς επίσης έχει δυνατότητα ενημέρωση της κατάστασης σε μήνυμα SMS κινητού τηλεφώνου.

Επιπρόσθετα το σύστημα παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης διορθωτικών εντολών μέσω κινητού τηλεφώνου αφ’ ενός για την ανά πάσα στιγμή ενημέρωση του παραγωγού και αφ’ ετέρου για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση κάποιων βασικών λειτουργιών του συστήματος.

Συμπληρωματικά το σύστημα μπορεί να δεχτεί προσθήκη  δύο επιπλέον αισθητήρων αγωγιμότητας EC και πεχά pH ώστε να πραγματοποιείται αυτοέλεγχος ομαλής λειτουργίας αισθητήρων και σε περίπτωση βλάβης κάποιου να ενεργοποιείται αντίστοιχο Alarm.

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο