κεντρική σελίδα

Alarm / Καταγραφές

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο κεντρικός πίνακας του NutronMax είναι τοποθετημένος στην πρόσοψη της ανοξείδωτης βάσης στήριξης του υδραυλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Στην εξωτερική επιφάνεια του πίνακα βρίσκεται εγκατεστημένος ο βιομηχανικός υπολογιστής του συστήματος ο οποίος οδηγεί τα ρελέ εξόδων εντολών στο εσωτερικό μέρος του πίνακα -το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο, καθώς εκεί ‘διαβάζονται’ και τα ψηφιακά σήματα των αισθητηρίων.

Μέσω της υπάρχουσας στεγανής οθόνης αφής 12 ιντσών μπορούμε εύκολα με απλό άγγιγμα του δακτύλου να προγραμματίσουμε ή να εκτελέσουμε κάποια λειτουργία. Για παράδειγμα άνοιγμα – κλείσιμο της αντλίας, των βαλβίδων, της ανάδευσης δεξαμενών λιπασμάτων κ.τ.λ.

Έτσι πρωτοποριακά καταργούμε τα ηλεκτρολογικά κουμπιά, τα λαμπάκια και μικρές οθόνες ένδειξης τα οποία σε συνδυασμό με την υγρασία και την σκόνη του περιβάλλοντος είναι μακροχρόνια παθητικά. Όλες οι λειτουργίες πετυχαίνονται μέσω γραφικών κουμπιών και ενδείξεων.

Ο προγραμματισμός και όλες οι λειτουργίες του συστήματος είναι στα Ελληνικά δίνοντας μεγάλη ευκολία στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε επέμβασης με ένα απλό άγγιγμα των αντίστοιχων σημείων του σχεδίου λειτουργίας στη οθόνη αφής.

Μία άλλη σημαντική βοήθεια στο χειριστή είναι η ύπαρξη κειμένου οδηγιών και επεξηγήσεων (on line help in Greek) τις οποίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να  χρησιμοποιεί συμβουλευτικά για το πώς να κάνει κάποιο  χειρισμό ή προγραμματισμό.

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο