κεντρική σελίδα

Alarm / Καταγραφές

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αναρρόφηση των λιπασμάτων από τις δεξαμενές γίνεται μέσω εγχυτών  venturi για ανάμιξη με το νερό κάνοντας χρήση της υδραυλικής πίεσης της κεντρικής αντλίας άρδευσης.

Για κάθε δεξαμενή υπάρχει ρυθμιστική βάνα παροχής και ενδεικτικός υαλοδείκτης flow control.

O προγραμματισμένος στόχος κάθε συνταγής επιτυγχάνεται με το συνδυασμό λειτουργίας των παλμικών ηλεκτροβανών και των κεντρικών αναλογικών μοτεροβανών, οι οποίες ρυθμίζουν την απαιτούμενη παροχή του διαλύματος προς ανάμιξη.

Με αυτή τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε την ανάμιξη του νερού άρδευσης με συνεχή ροή λιπασμάτων και όχι διακοπτόμενη, ώστε το NutronMax να πλεονεκτεί μοναδικά στο να εξασφαλίζει την άμεση αλλαγή και κυρίως σταθερή διατήρηση του ζητούμενου στόχου από βάνα σε βάνα και από συνταγή σε συνταγή ακόμα και σε μεγάλη διαφορά παροχής και πίεσης.

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος πέρα από την ενημέρωση καταγραφή ή ενεργοποίηση γεννήτριας, alarm κ.τ.λ. με την επαναφορά του ρεύματος συνεχίζονται οι λειτουργίες από εκεί που είχαν μείνει προ της διακοπής.

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο