κεντρική σελίδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NutronMax

*        Βιομηχανικός υπολογιστής με έγχρωμη οθόνη αφής 12,1 ιντσών με πρόγραμμα και οδηγίες χειρισμού σε περιβάλλον Windows Embedded στα Ελληνικά και υποστήριξη εφαρμογών Office (Word,Excel, κτλ.)

*        Σύστημα δικτυακής επικοινωνίας για τηλεπρογραμματισμό από PC ή κινητό τηλέφωνο Smartphone μέσω τοπικού δικτύου ή internet, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές Bluetooth. (μεταφορά φωτογραφιών, κτλ.)

*        Κεντρικός πίνακας με microcontroller και αναμονές με κλέμες καλωδίων για τις εξωτερικές συνδέσεις

*        Τροφοδοσία ρεύματος 230V διαμέσου 600VA UPS

*        Άρδευση με χρόνο ή όγκο για 16 ηλεκτροβάνες και παροχή από 15 m3/h έως 50 m3/h

*        Απεριόριστες συνταγές και ενάρξεις

*        Προγραμματιζόμενα Alarm και καταγραφή όλων των λειτουργιών στη μνήμη

*        Υδραυλικό πλαίσιο σωληνώσεων PVC με βάνες και ρακόρ για σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο άρδευσης.

*        Αναμονές σωληνοσύνδεσης 4 δεξαμενών λιπασμάτων και 1 οξεός

*        6 παλμικές ηλεκτροβάνες PVC (4 λίπασμα, 1 Οξύ, 1 νερό καθαρισμού)

*        2 αναλογικές μοτεροβάνες PVC (EC, pH)

*        3 εγχυτές venturi

*        4 ρυθμιστές ροής με υαλοδείκτες

*        1 αισθητήρας αγωγιμότητας – θερμοκρασίας ροής διαλύματος

*        1 αισθητήρας pH ροής διαλύματος

*        1 αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας (Αυτόματη έναρξη λίπανσης – Αλλαγή EC)

*        Βάση ανοξείδωτη διαστάσεων  Υ 1,50m x M 0,70m x T 0,60m

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο