κεντρική σελίδα

Καμπύλες Ιστορικού

nutron PC-KLIMA

Με τις παρακάτω προσθήκες το σύστημα nutron επεκτείνεται σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα ολικού ελέγχου θερμοκηπιακών μονάδων:

      Πίνακας με microcomputer και industrial PC στον οποίο συνδέονται τα  αισθητήρια και οι εντολές από τα ελεγχόμενα θερμοκήπια με τα εξής χαρακτηριστικά :

  • έως 17 Analog inputs

  • έως 16 Digital inputs

  • έως 200 On-Off relay Outputs (12A conduct)

  • οθόνη αφής (touch screen 12’’)

    Ως Analog inputs θεωρούμε τα αισθητήρια : ηλεκτρόδια pH, ηλεκτρόδια αγωγιμότητας EC, θερμοκρασίας χώρου, υγρασίας (χώρου - εδάφους), ηλιακής ακτινοβολίας, φωτεινότητας, μετεωρολογικός σταθμός με έλεγχο ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, έλεγχο βροχής και έλεγχο θερμοκρασίας - υγρασίας περιβάλλοντος,κλπ..

    Ως Digital inputs θεωρούμε τους τερματικούς διακόπτες παραθύρων, start tray υδροπονίας, έξοδοι από όργανα μέτρησης υγρασίας εδάφους,κλπ.

    Ως Outpout Εξόδους του συστήματος θεωρούμε :

  •       Τις ηλεκτροβάνες άρδευσης - λίπανσης στις οποίες μπορούμε να έχουμε για κάθε μια διαφορετική συνταγή (EC - pH, ποσόστωση δεξαμενών διαλυμάτων, χρόνο λειτουργίας ή όγκου νερού). Απεριόριστη ομαδοποίηση ηλεκτροβανών και συνταγών με ανεξάρτητους διαφορετικούς τρόπους έναρξης της λειτουργίας τους όπως ημερήσιες επαναλήψεις, εβδομαδιαίες συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας ή μέσω των αισθητήρων στην digital input.

  •       Ανεξάρτητο έλεγχο μικροκλίματος ανά αίθουσα.Ρύθμιση της προγραμματιζόμενης καμπύλης θερμοκρασίας με καυστήρα, παράθυρα οροφής (διπλά) και πλευρικά, δυναμικό αερισμό, panel δροσισμού, θερμοκουρτίνες, κτλ. Ρύθμιση της προγραμματιζόμενης καμπύλης υγρασίας με υδρονέφωση και εξαερισμό. Ρύθμιση της καμπύλης φωτεινότητας με κουρτίνες σκίασης και υπερπλήρες πρόγραμμα τεχνητού φωτισμού. Επιπρόσθετες προγραμματιζόμενες επαφές ορίων θερμοκρασίας - υγρασίας (PLC).

  •       Πρόγραμμα λειτουργίας ηλεκτροβανών ριζωτηρίου

  •       Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες ημερήσιας ή εβδομαδιαίας βάσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το NutronPC-KLIMA πλέον έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα του ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την οθόνη αφής του πίνακα ή από άλλο PC επεμβαίνουμε σε όλες της θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, με απεριόριστη δυνατότητα προγραμματισμού του μικροκλίματος, με ταυτόχρονη καταγραφή λειτουργιών και μετρήσεων , καθώς και ανάλυση ιστορικού (καμπύλες)και ενεργειών για χρόνια ώστε ο παραγωγός να μπορεί να εκτιμήσει η να διορθώσει την πορεία ανάπτυξης της καλλιέργειας του.

Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί μέσω δικτύου ή τηλεφωνικής γραμμής και να παρακολουθείται και να προγραμματίζεται από άλλο PC όπου και αν βρίσκεται ο καλλιεργητής (σπίτι, γραφείο, ταξίδι, ή από τεχνικό της εταιρίας (service) .


 

 

 
  >>NutronMax
 
>>PC Klima
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο