κεντρική σελίδα

Alarm / Καταγραφές

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ NutronMax

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα NutronMax αποτελεί ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα αυτόματης υδρολίπανσης και είναι κατάλληλο για υποστήριξη υδροπονιών ή κλασικών καλλιεργειών μικρής ή μεσαίας ή και πολλής μεγάλης έκτασης.

Το σύστημα είναι  πλήρως επεκτάσιμο με δυνατότητα οδήγησης έως και 100 ηλεκτροβανών καθώς και διαχείρισης 5 έως 9 δεξαμενών λιπασμάτων και οξέος. Συμπληρωματικά διαθέτει ειδική ηλεκτροβάνα για αυτοκαθαρισμό των τοπικών σωληνώσεων αναρρόφησης διαλυμάτων.

Τα προγράμματα άρδευσης λίπανσης τα οποία μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα  είναι απεριόριστα χωρίς όριο συνταγών ή ομάδων.

Κάθε βάνα άρδευσης μπορεί να έχει δική της συνταγή από συνδυασμό είτε με μείγματα λιπασμάτων και νερού, είτε από μόνο βασικά λιπάσματα και νερό σε κάθε δεξαμενή.

Οι βάνες ποτίσματος μπορούν να λειτουργούν διαδοχικά σε ομάδες,, ή ταυτόχρονα, ή ανεξάρτητα η κάθε μία και με βάση το χρόνο ή τον όγκο νερού m3/h που ορίζουμε (με προσθήκη παλμικού υδρομετρητή) σε περιόδους λίπανσης, ή σκέτου νερού, ή νερού καθαρισμού δικτύου με οξύ.

Παράλληλα κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί την δικής της γραμμή ανακύκλωσης απορροών σε ποσόστωση ή και με χρήση δεύτερου ηλεκτροδίου αγωγιμότητας   να γίνεται διαφορική επέμβαση στο στόχο EC.

Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για λειτουργία αριθμού ανεξάρτητων ηλεκτροβανών υδρονέφωσης π.χ. σε ριζωτήριο.

Η οδήγηση ανάδευσης των δεξαμενών πριν τη λίπανση είναι εγκατεστημένη.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι οι συνταγές μπορούν αυτόματα μέσω προγραμματισμού να διαφοροποιούνται σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία καθώς επίσης και με την τιμή αγωγιμότητας του νερού άρδευσης, όπως για παράδειγμα εναλλαγή μεταξύ νερού  βροχής με γεώτρησης.

Μέσω του NutronMax παρέχεται η βέλτιστη δυνατότητα στον παραγωγό να προγραμματίσει τις ενάρξεις λίπανσης σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, σε σχέση με την συσσώρευση της ηλιακής ενέργειας ή της θερμοκρασίας του χώρου, ανάλογα με την στάθμη του νερού στο υπόστρωμα ( start tray), όπως επίσης και ανάλογα με την υγρασία του εδάφους ανά ομάδες βανών. Το τελευταίο πετυχαίνεται με την τοποθέτηση έως και 6 ή περισσοτέρων ειδικών ψηφιακών αισθητήρων υγρασίας.

  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά..

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο