κεντρική σελίδα
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ n u t r o n

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.Το nutron στη βασική του μορφή αποτελείται από:
- Υδραυλικό πλαίσιο αρθρωτών σωληνώσεων PVC με τρία βεντούρια αναρροφήσεως.
- Δύο μοτερoβάνες PVC-Inox αναλογικής ρύθμισης.
- Τρεις ηλεκτροβαλβίδες δοσομετρικού ελέγχχου (Πυκνά διαλύματα Α,Β,οξύ)
- Στεγανός πλαστικός πίνακας με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή (controller)για ρύθμιση καθώς και τοποθέτηση των στόχων της αγωγιμότητας και πεχά του νερού άρδευσης (2EC,2pH. επεκτείνονται)
- Προγραμματιστής διαχείρισης της άρδευσης σε 6 ηλεκτροβάνες και 9 ενάρξεις την ημέρα. (επεκτείνεται).
- Βάση στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα InoxΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

- Αναρρόφηση πυκνών διαλυμάτων λιπάσματος από περισσότερες δεξαμενές 4,6,8 με αυτόματη εναλλαγή τους ανά καλλιέργεια.
- Αύξηση των δυο στόχων αγωγιμότητας σε 4 η 8,ανά δεξαμενές και καλλιέργεια.
- Αύξηση των βανών άρδευσης σε όποιο αριθμό χρειάζεται

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


To nutron συνδέεται υδραυλικά στο εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης και στα σημεία εισόδου και εξόδου (αναρρόφηση-κατάθλιψη) της υπάρχουσας αντλίας.
Τα βεντούρια αναρροφούν το λίπασμα και το οξύ από τις δεξαμενές πού ορίζουν δοσομετρικές ηλεκτροβάνες.
Τη ρύθμιση του διαλύματος στα επίπεδα του στόχου σε σχέση με τη συνεχή μέτρηση από ηλεκτρόδια αγωγιμότητας πεχα, την πραγματοποιούν με ακρίβεια οι αναλογικές μοτεροβάνες και οι οποίες κινούνται με διπλή φορά (αύξηση-ελάττωση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο χρόνος άρδευσης ,ο στόχος αγωγιμότητας και πεχα , οι καθορισμένες δεξαμενές για κάθε βάνα άρδευσης καθώς και οι επαναλήψεις των αρδεύσεων , καθορίζονται από τον προγραμματιστή και εκτελούνται αυτόματα.
Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής αρδεύσεως με σκέτο νερό ανά ηλεκτροβάνα άρδευσης. Το nutron λειτουργεί και με χειροκίνητο χειρισμό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε ρυθμιζόμενη απόκλιση του στόχου και μετά από προγραμματισμένο χρόνο το nutron σταματά τη λειτουργία της άρδευσης-λίπανσης ή γυρνά σε λειτουργία σκέτου νερού και έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει κάποια κόρνα alarm, τηλέφωνο, μήνυμα σε κινητό, κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρία έχοντας πολυετή εμπειρία στη κατασκευή αυτοματισμού παρέχει με υπευθυνότητα πλήρη κάλυψη στο σύστημα nutron όσο αφορά τη σωστή λειτουργία , την εκμάθηση ,τη ρύθμιση.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άμεση αποκατάσταση βλαβών ,τη προμήθεια ανταλλακτικών, και στην κατά το δυνατόν ύπαρξη τοπικού εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
Η εγκατάσταση γίνεται από εμάς και παρέχεται 2ετης εγγύηση.


Διάγραμμα Λειτουργείας..

 

 
>>Nutron
  >>NutronMax
 
  >>Eπικοινωνία
  >>Φυλλάδιο